Blog

6 เกมแมวแมวที่เหล่าทาสควรเล่น1. Kitten in the box เกมน้องเหมียวกระโดดกล่อง
โดยจะให้น้องแมวกระโดดเข้ากล่องให้ได้เพื่อผ่านไปด่านต่อๆไป

2. Nom cat เกมแข่งกินปลาโดยจะให้เราเลือกน้องเหมียว
เพื่อที่จะมาแข่งกันกินปลาที่ตกลงมา และนำแต้มที่ได้
ไปแลกน้องแมวตัวใหม่ๆได้

3. Neko atsume เกมสะสมน้องเหมียวเป็นเกมที่ให้
เรานำอาหารมาวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อหลอกล่อ
น้องแมวให้มาที่บ้านและถ่ายรูปสะสมน้องแมวแบบต่างๆ

4. Nyan cat : lost in space เกมนี้เล่นคล้ายๆเกม
cookie run เลยฮับ โดยมีน้องเหมียวรูปแบบต่างๆ
เป็นตัวเล่นโดยการวิ่งเก็บสิ่งของ

5. Nala cat เป็นเกมเหมียวกระโดด โดยให้กระโดด
หลบสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆ และเก็บแต้มเพื่อนำไป
แลกน้องเหมียวแบบอื่นๆ

6. The cat paradise เกมสะสมน้องเหมียวเป็นเกมที่ให้
เรานำอาหารมาวางไว้ตามจุดต่างๆ โดยจะมีน้องเหมียวแวะมากินอาหารที่เราวางไว้
มีพี่ปลาวาฬและเซเลปเหมียวให้สะสมกันด้วยนะฮับ