Blog

วันสัตว์โลก

4 ตุลาคม วันสัตว์โลก 🌏

.

ในวันนี้ของทุกๆ ปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ “วันสัตว์โลก” (World Animal Day) ให้มนุษย์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ รวมทั้งถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นการช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้าย ไม่ว่าจะในผืนป่า ในสวนสัตว์ ในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือนของใครหลายคนก็ตาม

.

วันสัตว์โลกสากล พาร์ทเนอร์ต่างๆ ของเว็บไซต์ worldanimalday.org.uk ร่วมใช้ช่องทาง Social Media พร้อมติด #worldnaimalday เพื่อให้ผู้รักสัตว์ทั่วโลกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์ และถ้าคุณพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์ ควรติดต่อไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อระงับเหตุทารุณสัตว์ทันที

.

Related Posts