Blog

วันสุนัขโลก

‘วันสุนัขโลก’ (International Dog Day)

.

วันนี้มีไว้เพื่ออะไรงั้นหรอ? พี่วาฬจะให้ความรู้เองฮับ!

.

26 สิงหาคมนั้น เป็นวันที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ และแสนรู้ของมนุษย์ เนื่องจาก สุนัข ถือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่แสนซื่อสัตย์ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสุนัขโลก หรือ International Dog Day เพื่อรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับเหล่าน้องหมาสี่ขาของเราฮับ

.

แล้วมันเริ่มต้นเมื่อไหร่?

.

สำหรับวันสุนัขโลก เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อปี 2547 ซึ่งคอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง เป็นผู้ตั้งวันนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนรักสุนัขทุกคน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับสุนัขแสนรัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความเสียสละของเพื่อนสี่ขาที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานยากๆ และเสี่ยง อย่างการค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด หรืองานช่วยนำทางคนพิการ ช่วยคุมฝูงสัตว์ นอกจากนี้ วันสุนัขแห่งชาติ ยังเป็นวันที่ต่อต้านการกำจัดและทอดทิ้งสุนัข รวมถึงต่อต้านการทารุณกรรมสุนัขด้วย

.

เครดิต: https://bit.ly/3QJsLiG

Related Posts