Blog

วันแมวดำแห่งชาติ

27 ตุลาคม วันแมวดำแห่งชาติ !? 🐈‍⬛

.

คนไทยจะมีความเชื่อเรื่องแมวดำเป็นลางไม่ดี โชคร้าย อะไรแบบนั้น เลยทำให้แมวดำต้องประสบกับชีวิตที่แสนยากลำบากมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบัน

.
ตามสถิติการรับเลี้ยงแมวจรจากศูนย์พักพิงหลายๆ แห่งนั้น เป็นที่สรุปตรงกันว่า “แมวดำ” จะเป็นที่ต้องการน้อยที่สุด ถ้าเทียบกับแมวที่มีสีอื่นๆ และเมื่อมองไปถึงปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนี้ นั่นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วย
.
“วันแมวดำแห่งชาติ” จึงถือกำเนิดขึ้นมา!
.
โดยมีการกำหนดให้ตรงหับวันที่ 27 ตุลาคมของทุกๆ ปี จุดประสงค์หลักๆก็เพื่อเป็นการรณรงค์และแสดงให้ผู้คนเห็นว่า แมวดำ ไม่สมควรได้รับการปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมเช่นทุกวันนี้ เพียงเพราะความเชื่อที่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดจากตัวมนุษย์เอง
.
เครดิต : https://bit.ly/3gGvkVz

Related Posts