Blog

วิธีพาน้องเหมียวขึ้นเครื่องบินไปเที่ยว

ช่วงcovid-19 ไม่ได้ออกไปไหน ตอนนี้เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆบ้างแล้ว ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ทุกคนน่าจะพาน้องเหมียวไปเที่ยวกันนะฮับ

1.สายการบินที่ให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง ได้แก่ Thai Airways แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ควรเช็กอินล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง และควรระบุจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ต้องการนำขึ้นเครื่องให้ชัดเจน

2.โดยทั่วไปสายการบินจะอนุญาตให้เจ้าของสัตว์นำสุนัข หรือแมว ที่มีขนาดเล็กหรือประมาณ 6.8 กก.โดยใส่ในกระเป๋าเดินทางสำหรับสัตว์ วางไว้ใต้เก้าอี้ผู้โดยสารได้ ถ้าน้ำหนักเกินกว่า หรือจำนวนสัตว์ที่เกินมานั้นจะส่งลงใต้ท้องเครื่องที่มีห้องปรับอุณหภูมิเฉพาะ ดังนั้นควรทำการจองที่นั่งโดยระบุจำนวนสัตว์ด้วย

3.การเลือกจองตั๋วสายการบิน ควรเลือกสายการบินประเภทบินตรง หลีกเลี่ยงสายการบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องเพื่อปกกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ควรเลือกจองตั๋วในกลางสัปดาห์ที่มีผู้โดยสารน้อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทาง วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ วันหยุดยาว

Related Posts