Blog

วิธีรับมือการฝนเล็บ

ทำไมน้องแมวถึงชอบลับเล็บ พี่วาฬหาคำตอบมาให้แล้วฮับ ตามมาอ่านกันเล้ย

การฝนเล็บเป็นสัญชาติญาณของแมว เพื่อทำเครื่องหมายบอกอาณาเขตของตน ไม่ให้แมวตัวอื่นเข้ามา และเพื่อลับเล็บให้แหลมคม และทำความสะอาดเล็บ ให้พร้อมใช้งานการป้องกัน

1.การป้องกันก่อนถูกฝนเล็บ ติดแผ่นฟิล์ม ติดไม้อัด หรือฉีดสเปรย์กลิ่นที่แมวไม่ชอบ

2.จัดหาอุปกรณ์ ที่ลับเล็บแมว และฝึกแมวให้คุ้นชิน

 

ที่ฝนเล็บแมว การฝนเล็บแมว มักจะฝนในแนวตั้งที่ฝนเล็บที่เลือกใช้ ควรมีความปลอดภัยมีขนาดใหญ่ พอเหมาะใหน้องแมวเหยียดตัวเวลาฝนเล็บและวางในตำแหน่งที่สะดุดตาแมว

ถ้าแมวเกิดกลัวไม่กล้าใช้ที่ฝนเล็บ ให้โรยผงหญ้าแมวบนที่ลับเล็บ เพื่อล่อให้แมวยอมลับเล็บเจ้าของสามารถช่วยฝึกให้แมวได้ โดยับเท้าของแมวให้ฝนเล็บบริเวณที่ต้องการเมื่อกลิ่นติด แมวก็จะเกิดความคุ้นชิน

 

มีที่ฝนเล็บแมว หลายๆแบบ

ในช่วงแรก ควรหาที่ฝนเล็บหลายๆแบบ มีทั้งที่วางกับพื้นและติดกับผนังให้มาวางในที่ต่างๆ เพื่อให้แมวเลือกแบบไหน มุมใด สำหรับการติดที่ฝนเล็บที่ผนังดูให้มีความสูงพอดีกับตัวของแมว โดยท่าที่แมวใช้เวลาฝนเล็บคือการยืดตัวบนสองขาหลัง จึงควรติดให้ได้ระดับเพื่อให้แมวใช้งานได้

Related Posts