Blog

วิธีลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยง โรคไตในน้องเหมียว

โรคไตถือเป็นหนึ่งในโรคแมวที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะที่พบได้มากที่สุด วันนี้พี่ปลาวาฬมีวิธีการลดความเสี่ยงไม่ให้น้องแมวของเราเป็นโรคไตมาฝากกันฮับ


1. ควรเลือกวิธีการเลี้ยงแมวในระบบปิด เพราะจะช่วยให้เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่น้องแมวอยู่อาศัยได้ง่ายและโอกาสที่จะได้รับสารเคมีหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตได้น้อย

 


2. ปรับรูปแบบการให้น้ำกับน้องแมวอย่างเหมาะสม หากเราเห็นว่าน้องแมวทานน้ำน้อยกว่ามาตรฐานแล้วล่ะก็ ลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้น้ำของเค้า อย่างเช่น วางชามใส่น้ำสะอาดเอาไว้ในจุดที่แมวชอบอยู่หลายๆจุด และรวมถึงวางตำแหน่งของน้ำให้อยู่ห่างจากกระบะทรายหรือห้องน้ำ

 


3. ควรป้อนน้ำที่สะอาดให้กับน้องแมวอย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณของน้ำที่น้องแมวควรจะได้รับต่อวันนั้น อยู่ที่ประมาณ 50 มิลลิลิตรต่อน้ำหนัก1 กิโลกรัม

Related Posts