Blog

สีอ้วกบอกอาการน้องแมว


สีอ้วกบอกอาการน้องแมว 🐱🩺

การอาเจียนหรืออ้วก เป็นสิ่งที่สามารถพบได้ทั้งลักษณะที่ไม่รุนแรงและรุนแรงมาก ซึ่งเรามักจะพบน้องแมวอาเจียนได้บ่อยกว่าน้องหมา โดยเฉพาะอาเจียนออกมาเป็นเส้นขน หรือก้อนขน จากการเลียแต่งขนและกลืนขนเข้าไปนั่นเอง
หรือเราอาจจะพบน้องหมาอาเจียนออกมาเป็นเม็ดอาหารที่ยังไม่ผ่านการย่อย ซึ่งเกิดจากการกินเร็วไปก็ได้ อย่างไรก็ดีการอาเจียน ควรหายไปเองภายใน 6 ชั่วโมง และไม่ควรเกิดบ่อยทุกวัน
หากเกิดขึ้นบ่อยหรือมีอาการซึม ไม่ร่าเริงร่วมด้วยคุณเจ้าของควรสังเกตและพาไปพบสัตวแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อลักษณะอาเจียนเป็นดังต่อไปนี้
1. อาเจียนมีสีเหลือง เป็นฟอง เป็นอาเจียนมีมาจากกรดในกระเพาะ หากพบเกิน 3 ครั้งควรรีบพาไปพบคุณหมอ
2. อาเจียนมีสีเขียวปน เป็นอาเจียนที่มากจากกระเพาะและลำใส้เล็กส่วนต้นแสดงว่ามีการติดเชื้อรุนแรง
3. อาเจียนปนเลือดสด แสดงว่าอาเจียนมากและรุนแรง จนมีเส้นเลือที่หลอดอาหารฉีกขาด
4. อาเจียนเป็นสีน้ำตาล แสดงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
5. อาเจียนเป็นอาหาร ไม่ย่อย แสดงว่า กินเร็วเกิน หรือ กระเพาะอาหารอักเสบ หยุดกินน้ำและอาหาร 4-6 ชั่วโมงแล้ว แต่ไม่ดีขึ้น

6. อาเจียนเป็นฟองขาวๆ บางครั้งเป็นเสมหะ ให้สังเกตดูว่ามีอาการไอหรือไม่ หากมีอาการเรื้อรังควรพาไปตรวจ

การอาเจียน เป็นเพียงสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกอาการของโรค ซึ่งค่อนข้างดูยากว่าเกิดจากปัญหาอะไรจำเป็นต้องใช้การตรวจอย่างละเอียดร่วม กับการสังเกตความถี่ อาการก่อนและระหว่างอาเจียน และลักษณะของอาเจียนก็จะเป็นตัวช่วยในการให้หมอวินิจฉัยปัญหาได้ง่ายขึ้น ถ้าพบสัญญาณดังกล่าวจึงไม่ควรปล่อยไว้ ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

เครดิต : https://bit.ly/3TLU3Y7

Related Posts