Blog

สุภาษิตแมว

พี่ปลาวาฬมีสุภาษิตมาฝากกัน “happiness is the home with at least one cat. – ความสุขคือบ้านที่มีแมวอย่างน้อย 1 ตัว ” แสดงว่าที่บ้านพี่ปลาวาฬต้องมีความสุขมากๆเลยฮับเพราะมีน้องปลาทอง กับ น้องปลาเงินอีกสองตัว แล้ว บ้านเพื่อนๆละฮับมีน้องเหมียวเพิ่มความสุขกันกี่ตัว?

 

Related Posts