Blog

เลี้ยงเบบี๋กับสัตว์เลี้ยง มีข้อดีอย่างไร

เลี้ยงเบบี๋กับสัตว์เลี้ยง มีข้อดีหลายอย่างนะฮับ แต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้ปกครองต้องอย่าลืมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ และสัตว์เลี้ยงนะฮับ

1.จิตใจอ่อนโยน ช่วยเหลือแบ่งบัน
ในการที่ในบ้านมีสัตว์เลี้ยง ผู้ใหญ่และเด็กจะต้องช่วยกันป้อนข้าว ป้อนน้ำ ให้เหล่าสั้ตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งการสอนที่จะไม่ให้เด็กจับสัตว์เลี้ยงแรงๆ จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะดูแลผู้อื่นตั้งแต่อายุยังน้อย และที่สำคัญผู้ปกครองควรดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮับ

2.ภูมิใจในตัวเอง
การที่เด็กได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งต่างๆ จะทำให้เด็กๆภูมิใจในตัวเองมากขึ้น เด็กๆจะรู้สึกได้ทำอะไรสำเร็จ และยังช่วยให้เด็กมีทักษะ และมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

3.พัฒนาการทางความคิด
เด็กๆที่มีสัตว์เลี้ยง จะเล่นและพูดคุยกับพวกเขา หรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือให้ฟัง งานวิจัยบอกว่า การสนทนาที่มีความกดดันต่ำ จะทำให้พัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กเล็ก ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การพูดโต้ตอบไปในตัว

4.ลดความเครียด
สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักเป็นผู้ฟังที่ดี และไม่ตัดสิน ถ้าเด็กโดนดุ หรือสอบได้คะแนนที่ไม่ดี ทำให้เด็กๆมักจะไปพึ่งเจ้าเหล่าสัตว์เลี้ยงเป็นคนแรก ดังนั้นเจ้าเหล่าสัตว์เลี้ยงจึงเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีให้แก่เด็กนั่นเอง

5.เข้าใจชีวิตมากขึ้น
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้น ต้องทำใจไว้อย่างแรกเลยคือเรื่องการทำลายข้าวของ ของเล่นของเด็กๆก็อาจเป็นสิ่งนึงที่เจ้าสัตว์เลี้ยงจะเผลอไปงับเข้า เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายด้วยเหตผลที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้เด็กทำใจยอมรับได้ และเข้าใจในวงจรชีวิตมากขึ้น

แถมนะฮับบ บอสวาฬ และบอสน้องโนร่าเอง 


Related Posts