Blog

โรคหัดแมวของน้องเหมียว

โรคหัดแมว เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้แมวมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง โดยโรคนี้เกิดจากการสะสมของเชื้อในสิ่งแวดล้อม อาจจะพบได้จาก บ้าน หรือสถานเลี้ยงแมวต่างๆ
วิธีการป้องกันเบื้องต้น : สามารถทำวัคซีนป้องกันโรค มีการทำความสะอาดกรง รวมถึงกระบะทราย หากมีการนำแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านแล้วยังไม่มีประวัติหรือการเคยทำวัคซีน
ควรทำการกักโรคไว้ 1 สัปดาห์เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์นั่นเอง และเป็นการให้สมาชิกใหม่ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่อีกด้วย

 

การติดเชื้อชนิดพาร์โวไวรัส จะทำลายเซลล์ที่มีการเจริญอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เซลล์เยื่อบุลำไส้ ซึ่งมีการสร้างและผลัดเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้แมวมีอาการของทางเดินอาหาร เช่น มีอาการซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง อาเจียน

 

วิธีการรักษา การติดเชื้อไวรัสไม่มีวิธีการรักษาโดยใช้ยา แบบจำเพาะ จำเป็นต้องรักษาตามอาการและประคองอาการ

Related Posts