Uncategorized @th

โรคหัดแมว

โรคหัดแมว เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้แมวมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง โดยโรคนี้เกิดจากการสะสมของเชื้อในสิ่งแวดล้อม อาจจะพบได้จาก บ้าน หรือสถานเลี้ยงแมวต่างๆ
วิธีการป้องกันเบื้องต้น : สามารถทำวัคซีนป้องกันโรค มีการทำความสะอาดกรง รวมถึงกระบะทราย หากมีการนำแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านแล้วยังไม่มีประวัติหรือการเคยทำวัคซีน
ควรทำการกักโรคไว้ 1 สัปดาห์เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์นั่นเอง และเป็นการให้สมาชิกใหม่ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่อีกด้วย