Blog

ไวรัสโคโรนาแมวคืออะไร?

หลายคนคงสงสัยว่าไวรัสโคโรนาแมวคืออะไร สายพันธุ์เดียวกับไวรัสอู่ฮั่นไหม มีโอกาสแพร่สู่คนไหม ไปอ่านพร้อมกันฮับ

ไวรัสโคโรนาแมวคือ?
ไวรัสโคโรนาแมว คือ ไวรัสที่พบได้ในลำไส้ของแมว มักจะพบการแพร่เชื้อไวรัสจากการเลี้ยงแมวร่วมกันหลายตัว และใช้กะบะทรายขับถ่ายร่วมกัน ซึ่งแพร่เชื้อผ่านการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อ
อาการเป็นอย่างไร?
อาการเริ่มต้นจะคล้ายป่วยเป็นไข้ทั่วไป จามบ่อย, ตาแฉะ, น้ำมูกไหล, ท้องเสีย, คลื่นไส้, น้ำหนักลด และบางตัวที่ติดเชื้อไวรัสอาจกลายพันธุ์เป็นโรคเยี่อบุช่องท้องอักเสบ
สายพันธุ์เดียวกับอู่ฮั่นไหม?
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล ได้ยืนยันข้อมูลว่า ไวรัสโคโรนาแมว เป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสอู่ฮั่น ซึ่งไวรัสโคโรนาในสัตว์เป็นไวรัสที่จำเพาะเจาะจงในแต่ละสายพันธุ์ จะไม่แพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์สัตว์
ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในแมวมาสู่คน ทั้งจากการคลุกคลีกับแมวหรือการกินแมว แต่คำแนะนำคือ “เราไม่ควรกินสัตว์ที่ไม่ได้มาจากปศุสัตว์เพื่อการบริโภค ให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ สะอาด ใช้ช้อนกลางจะดีที่สุด”

Related Posts