ข้อมูลเบื้องต้นการทำวัคซีน และตรวจสุขภาพเจ้าเหมียว

ข้อมูลเบื้องต้นการทำวัคซีน และตรวจสุขภาพเจ้าเหมียว 3-4 weeks : ตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ 6 Weeks : หยอดยาป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจ ...

Continue reading