17 สิงหาคม วันยกย่องแมวดำ

วันที่ 17 สิงหาคม เป็นวันยกย่องแมวดำ วันนี้พี่ปลาวาฬเลยนำความเชื่อเรื่องแมวดำในแต่ละประเทศมาฝากฮับ ชาวยุโรป : ในอดีตเชื่อว่า แมวดำเ...

Continue reading