โรคหัดแมวของน้องเหมียว

โรคหัดแมว เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้แมวมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง โดยโรคนี้เกิดจากการสะสมของเชื้อในสิ่งแวดล้อม อาจจะพบได้จาก บ้าน ...

Continue reading