เตรียมรับมือเหมียวใกล้คลอด

การสังเกตุอาการน้องเหมียวช่วงใกล้คลอด อาจดูได้จากหลายพฤติกรรมนะฮับ ทั้งเรื่องอาหารในช่วงนี้ให้ลองสังเกตุปริมาณอาหารในแต่ละวันว่าเหลือ...

Continue reading